Adatkezelési tájékoztató

Bevezetés

A szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

A szolgáltató / adatkezelő a weboldal működtetése során, az oldalon regisztrált személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson.

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

 

Adatkezelési tájékoztató

a

https://nirobel-design.hu 

weboldal látogatói részére.

 1. A kezelt adatok köre
  A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal. A weboldal bejelentkezés esetén session ID-t küld, ami az oldal elhagyásakor automatikusan törlődik.
  Az adatkezelő a honlap bejelentkezést igénylő szolgáltatásainak használatához kezeli a felhasználó e-mail címét, jelszavát és felhasználónevét. A születési év, az irányítószám, a foglalkozásra, munkavégzésre és a végzettségre vonatkozó adatok megadása opcionális, a szolgáltatás ezen adatok megadása nélkül is igénybe vehető.
  A weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

 2. Az adatkezelés célja
  Az adatkezelés, a weboldal szolgáltatásait igénybe vevő regisztrált felhasználók, valamint és az adatkezelő közötti folyamatos kapcsolatot és a közvélemény kutatást szolgálja.
  A látogatás időpontja, valamint a böngésző és operációs rendszer típusának felvétele és tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.
  Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.
  www.nirobel-design.hu a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez, a hirdetési felületek értékesítéséhez és saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes felhasználók egyedi beazonosítására.

 3. Az adatkezelés időtartama
  A session ID-k a weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek.
  A regisztráció során megadott személyes adatokat a felhasználó kezdeményezésére törli az adatkezelő, valamint akkor, ha a szolgáltatás megszűnik.
  www.nirobel-design.hu nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

 4. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók
  A felhasználók által megadott személyes adatokhoz az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá.
  Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

 5. A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai
  A második pontban megjelölt adatok megadásáról a felhasználók döntenek. Az adatkezelés jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása.
  Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhely: 2120 Dunakeszi, Szedres u. 16.) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő postai címén (székhely: 1047 Budapest, Bem utca 25.), illetve a nirobel-design.hu e-mail címen kérhető.
  Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését is.
  A honlap szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük. A törlésre a törlési igény megkezdésétől számított következő munkanapot követő 24 órán belül kerül sor. 

 6. Adatbiztonsági intézkedések
  Cégünk a személyes adatokat a szerverein tárolja, amelyek 24 órás személyi őrzéssel védettek, és a magyarországi internet gerinchálózaton találhatóak.

 7. Jogérvényesítési lehetőségek
  Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy a www.nirobel-design.hu tulajdonosa megsértette személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.
  Az adatvédelmi elvek kialakításakor az 1992. évi LXIII. számú – személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló; illetve az 1998. évi VI. számú az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során – törvényt vettük alapul.

 8. Tájékoztatás a magánszférát fenyegető veszélyekről
  Az Internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek.
  Felhívjuk a figyelmét, hogy a weboldalon leírt véleménye személyes adat, amelyből különleges adataira, akár származására, politikai véleményére is lehet következtetni. Ezen adatok mindenki számára megismerhetővé válnak.
  Javasoljuk, hogy személyes adatai védelme érdekében használjon PET technológiát (Privát szférát erősítő technológia). Számos honlapon talál erre vonatkozó információt.

 9. Fontos webcímek
  Privát szférát erősítő technológiák
  Privacy Enhancing Technologies
  Free Privacy Enhancing Technologies
  Adatvédelmi információk
  Adatvédelmi biztos
  Hírközlési Fogyasztói Jogok képviselője
Szolgáltató adatkezelő megnevezése

Név / cégnév:    Bodnár Nikoletta Leila E.V.
Székhely:    1047, Budapest Bem utca 25.
Adószám:   58769355-1-41
Weboldal megnevezése, címe:    www.nirobel-design.hu
Elérhetőség:    info@nirobel-design.hu
Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége:    www.nirobel-design/adatvedelem

Az adatkezelő elérhetőségei

Név / cégnév:    Bodnár Nikoletta Leila E.V.
Adószám:     58769355-1-41
Székhely:    1047 Budapest,  Bem utca 25.
Levelezési cím:  1047 Budapest,  Bem utca 25.
E-mail:    nikoletta@nirobel-design.hu Telefon:    +36204289823

Scroll to Top